ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS-200 USA/UK

CPU 1 Core   
HDD 80 GB หรือ SSD 40 GB   
RAM 1 GB 
Bandwidth 2 TB
1 Free IPv4

ราคารวม

0.00 ฿
200.00 ฿
550.00 ฿
1000.00 ฿
1700.00 ฿
3300.00 ฿
4800.00 ฿

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา

เลือกสกุลเงิน