1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

กรุณากำหนดค่าข้างล่าง เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

VPS Hosting CPanel

RAM 2 GB Dedicated
4 CPU Cores
60 GB Disk Space
2000 GB Monthly Data Transfer
1 Free IPv4
CPanel/WHM พร้อมลงเว็บไซต์ทันที


ราคารวม

0.00 ฿
900.00 ฿
2600.00 ฿
5100.00 ฿
9600.00 ฿
19000.00 ฿
28200.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency