ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Windows 2008 RAM 8 GB

CPU 4 Cores
RAM 8 GB
Harddisk SSD 40 GB
Bandwidth 3000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktop


ราคารวม

0.00 ฿
1400.00 ฿
4000.00 ฿
7700.00 ฿
15000.00 ฿
29500.00 ฿
44000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา

เลือกสกุลเงิน