ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

ติดต่อฝ่ายขาย(Sale)

ขอใบเสนอราคา / สอบถามข้อมูลทั่วไป

กรณีขอความช่วยเหลือในการใช้งาน กรุณา login เข้าระบบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่าย Support ที่เมนูขอความช่วยเหลือ

  • PaidooServer.com
  • ตอบรับอีเมล์ภายใน 30 นาที (อาจจะตกอยู่ในโฟลเดอร์ Spam/Junk)
  • ศูนย์กลางประสานงาน :sales@ paidoo.com Bangkok, Thailand Tel 02-7291825, 085-800-8484
  • Country code 66
  • Tel +66 2 7291825
  • https://clients.paidooserver.com/
  • admin@paidooserver.com

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา