1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Hosting Thailand

RAM 2 GB
CPU 4 Cores
Harddisk SSD 100 GB
Bandwidth 1000 GB Monthly
Free 1 IPv4
ติดตั้ง Control Panel พร้อมลงเว็บไซต์ทันที
ราคารวม

0.00 ฿
700.00 ฿
2000.00 ฿
3900.00 ฿
7200.00 ฿
14200.00 ฿
21000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency