ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

การลงโปรแกรม Ctrader

จันทร์, 18 มิถุนายน 2018 | Views: 2670

บางท่านอาจจะมีปัญหาในการลงโปรแกรม Ctrader ของบาง Broker ที่ download มา
ให้ทำการอ่านข้อความใน log อย่างพิจารณา ซึ่งจะมีคำแนะนำในการแก้ปัญหาอยู่
และให้ทำตามคำแนะนำของข้อความใน log หรือ error นั้น
ถ้ายังไม่เข้าใจ ก็ให้ส่งข้อความใน log หรือ error นั้น ส่งให้ Support เพื่อให้การช่วยเหลือ

Back to list

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา