ปรับปรุงลำหน้าไม่หยุด พบกับ Singapore Inter Bandwidth ปรับจาก 500Mbps ขึ้นเป็น 1Gbps ให้เท่ากับ Domestic ในเดือนกุมภาพันธ์นี้
ทิ้งห่างจากผู้ให้บริการอื่นๆส่วนใหญ่ Bandwidth Inter มีเพียง 10Mbps เท่านั้น
อ่าน วิธีทดสอบความเร็ว internet ระหว่างประเทศ
ลูกค้าเดิมที่กำลังใช้อยู่ ทุกท่านจะได้รับการ upgrade ในราคาเดิม
ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

ปัญหา FTP

จันทร์, 15 มิถุนายน 2020 | Views: 3013

Error: "Connection timeout after 20 seconds of inactivity"

ให้ตั้งค่าใน Filezilla ดังนี้
File --> Site Manager --> My Sites
แทนชื่อ New Site เป็นชื่อเว็บเรา
กรอกชื่อ Host
Encryption เลือกเป็น Only use plain FTP ((insecure)
ใส่ username และ password แล้ว Connect

ถ้าหากยังเป็น Error เดียวกันอีก ให้ลองเปลี่ยนเป็น Active Mode โดย ไปที่ File --> Site Manager --> Transfer Settings แล้วเลือก Active

ถ้ายังไม่ได้ให้ลองเปลี่ยน Protocol ให้เป็น SFTP


Failed to retrieve directory listing

ให้ตั้งค่าเป็น Passive โดยตั้งค่าใน Filezilla ดังนี้
Edit --> Settings --> Connection --> FTP
ตรงส่วน Transfer Mode ให้เลือก Passive (recommended)
ถ้ายังไม่ได้ให้ลองใส่ในช่อง Port ให้เป็น 8484 และที่ Hostname ใส่ sftp:// นำหน้าด้วย


530 Login Authentication Failed

ให้เข้าไปใน Cpanel แล้วตั้ง Password ใหม่อีกครั้ง


Connection attempt failed with "ECONNREFUSED - Connection refused by server".
หรือ Critical error: Could not connect to server

ให้ลองใส่ในช่อง Port ให้เป็น 8484 และ Hostname ใส่ sftp:// นำหน้าด้วย


Tips

ให้อ่านคำ Error แต่ละ Status ของ FileZilla
แต่ละ step ของการเชื่อมต่อ จะวิเคราะห์ได้ว่ามาจากด้านไหน และสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

Back to list

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา