การ Install OS

พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018 | Views: 2057

คุณลูกค้าสามารถล้างเครื่องหรือทำการ Install OS ได้ด้วยต้วเอง

วิธีการลง OS Linux CLI/OpenVZ
ไปที่ รายการของฉัน แล้วเลือกคลิก รายการสินค้าบริการ จะเห็น VPS management อยู่ข้างล่างสุด
เปิด Tab Manage แล้วเลือกใช้ได้ทั้ง 33 OS ที่ Change operating system(Select template) แล้วกดปุ่ม Change
แล้วทำการสร้าง password แบบ AlphaNumeric ด้วยตัวเอง
Username คือ root

วิธีการลง OS Linux GUI/KVM
ไปที่ รายการของฉัน แล้วเลือกคลิก รายการสินค้าบริการ จะเห็น VPS management อยู่ข้างล่างสุด
เปิด Tab Manage แล้วเลือก OS ที่ Change operating system(Select template) แล้วกดปุ่ม Change
ส่วน password ให้แจ้ง Support ตั้งให้
Username คือ root

วิธีการลง OS Windows
ไปที่ รายการของฉัน แล้วเลือกคลิก รายการสินค้าบริการ จะเห็น VPS management อยู่ข้างล่างสุด
เปิด Tab Manage แล้วเลือก OS ตามใบสั่งซื้อ ที่ Change operating system(Select template) แล้วกดปุ่ม Change
Password เริ่มแรกคือ Plian8tua แล้วทำการเปลี่ยน password เองในภายหล้ง
กรุณาเลือก OS ตามใบสั่งซื้อเท่านั้น ถ้าเปลี่ยนเป็น Windows รุ่นอื่นอาจจะไม่ทำงาน เนื่องจากเราไม่ได้เตรียมแผ่น CD ไว้ที่เครื่องนั้น
ถ้าต้องการเปลี่ยน Windows เป็นรุ่นอื่นจากที่สั่งซื้อ กรุณาแจ้ง Support
สำหรับ Windows 7 หรือ 10 Username คือAdmin
สำหรับ Windows Server 2008 หรือ 2012 หรือ 2016 Username คือ Administrator

วิธีการลง OS ที่เป็น image ISO file
คุณลูกค้าที่มีไฟล์ที่ต้องการใช้ของคุณเอง
กรุณาติดต่อกับ Support เพื่อทำการ mount ISO file หรือติดตั้ง CD/USB ให้

Back to list

เปลี่ยนภาษา Select language