การ Install OS

พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018 | Views: 1909

การ Install OS สามารถทำได้ด้วยต้วเองเฉพาะลูกค้าที่ใช้ OS Linux (OpenVZ) ส่วนลูกค้าที่สั่ง VPS (KVM) และ VPS Windows จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ Support ลงให้

วิธีการลง OS
ไปที่ รายการของฉัน แล้วเลือกคลิก รายการสินค้าบริการ จะเห็น VPS management อยู่ข้างล่างสุด
เปิด Tab Manage แล้วเลือก OS ที่ Change operating system

Back to list

เปลี่ยนภาษา Select language