วิธีการเปลี่ยน password

จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018 | Views: 1555

วิธีการเปลี่ยน password ของ VPS

VPS Linux ทั่วไป
1. คลิกเลือกเมนู "Service(รายการของฉัน)" ที่เป็นรายการด้านขวามือ
2. คลิกที่รายการบริการ
3. ในส่วนล่่างจะเป็น "VPS management" เลือก Tab Manage
4. กำหนดให้ใส่ password ที่แข็งแรง ที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษรวมกับตัวเลข (alphanumeric)
5. เพื่อป้องกันการคุกคามจาก bot แนะนำให้มี Special signs ด้วยเช่น -_!@#$%^+* โดยเชื่อมต่อ server แล้วเปลี่ยน password โดยใช้คำสั่ง "passwd root" แล้วใส่พยัญชนะพิเศษด้วย

VPS KVM Linux
1. เชื่อมต่อ server แล้วเปลี่ยน password โดยใช้คำสั่ง "passwd root" แล้วใส่พยัญชนะพิเศษได้
2. ถ้าลืม password ให้แจ้งที่เมนู ขอความช่วยเหลือ ให้ตั้ง password ให้ใหม่

VPS Windows และ VPS Forex
1.เมื่อเข้า server แล้ว ให้กด Ctrl+Alt+End แล้วทำการตั้ง password ใหม่
หรือบางอุปกณ์ใช้ Ctrl+Alt+Delete
หรือถ้ายังไม่รองรับ โดยเฉพาะ Notebook ให้เปิด cmd แล้วพิมพ์คำสั่ง ข้างล่างนี้ลงไป (copy วางได้)
C:\Windows\explorer.exe shell:::{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
หรือไปที่ User แล้ว Change password
2. กรณึลืม password และต้องการ reset password
ให้เข้าไปใน Advance Control Panel แล้วเข้าไปที่ tab Root/Admin Password

สำคัญมาก
กรุณาอย่าตั้ง password ที่ง่ายๆ เช่น เป็นตัวเลขล้วน เป็นตัวอักษรล้วน หรือคำที่ปรากฏบนเว็บ เพราะจะเป็นเหตุให้มี DDoS Attack
ให้ตั้งเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ผสมกับตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักษรพิเศษ เช่น !@#$%^&*()_+{}[]|) รวมอยู่ด้วย
การขอให้ Support ทำการ reset password ใหม่ เครื่องจะมีการ reboot เกิดขึ้น

Back to list

เปลี่ยนภาษา Select language