ปรับปรุงลำหน้าไม่หยุด พบกับ Singapore Inter Bandwidth ปรับจาก 500Mbps ขึ้นเป็น 1Gbps ให้เท่ากับ Domestic ในเดือนกุมภาพันธ์นี้
ทิ้งห่างจากผู้ให้บริการอื่นๆส่วนใหญ่ Bandwidth Inter มีเพียง 10Mbps เท่านั้น
อ่าน วิธีทดสอบความเร็ว internet ระหว่างประเทศ
ลูกค้าเดิมที่กำลังใช้อยู่ ทุกท่านจะได้รับการ upgrade ในราคาเดิม
ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

ทดสอบความเร็ว internet ต่างประเทศ

ศุกร์, 18 กันยายน 2020 | Views: 390

ทดสอบความเร็วการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในประเทศหรือต่างประเทศนั้น แนะนำให้ใช้วิธีการ download ที่เป็นตัวไฟล์จริงๆ มากกว่าการใช้เว็บ Test Speed ทั่วๆไปที่นิยมกัน
เว็บ Test Speed จะอ่านข้อมูล IP Location จากฐานข้อมูลที่เว็บนั้นเก็บไว้อยู่ ซึ่งจะผิดพลาดทันทีที่ IP ได้ย้ายตำแหน่งไป เพราะฐานข้อมูลไม่มีการ update
ค่าที่ได้ของเว็บ Test Speed มาจากการคำนวน ในขณะที่ download ไฟล์เป็นการใช้งานจริง

วืธีการ Test Download File

ถ้าเป็น VPS Windows
พิมพ์คำว่า "Test Download File" ใน Google เพื่อค้นหาเว็บที่บริการให้ Test Download File เลือกขนาดไฟล์ยิ่งใหญ่ยิ่งดี
ทำการคลิก Download File
ระหว่างที่ไฟล์กำลัง download เราสามารถรู้ความเร็วในการ download ต่อวินาที เช่น MB/s
สามารถใช้วัดประสิทธิภาพเปรัยบเทียบ server ที่ใช้อยู่ได้

ถ้าเป็น VPS Linux command line
ใช้คำสั่ว wget ทำการ download file แล้วดูค่า speed

Back to list

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา