เริ่มการใช้งาน VPS

พุธ, 18 เมษายน 2012 | Views: 756

VPS ที่เป็น Linux

ให้ใช้โปรแกรม Putty โดยสามารถหา download ได้จาก internet
แล้วเปิดออกมาใส่เลข IP ที่ทางเราให้ไป
จะพบ Login as: ให้ใส่เป็น root
จากนั้นใส่ password

VPS ที่เป็น Windows

ให้ค้นหาคำว่า remote desktop ในเครื่อง PC ของเรา
แล้วเปิดออกมาใส่เลข IP Usename และ Password ที่ทางเราให้ไป
อาจจะกด Show Options เพื่อให้กรอกง่ายขึ้น
ระวัง ห้ามมีตัวพิมพ์ว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของ Usename และ Password

Back to list

เปลี่ยนภาษา Select language