1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Forex Windows RAM 10 GB

CPU 4 Cores
RAM 10 GB
Harddisk SSD 65 GB
Bandwidth Unlimited GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
1600.00 ฿
4500.00 ฿
8700.00 ฿
17000.00 ฿
33500.00 ฿
50000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency