1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Forex Windows RAM 48 GB

CPU 6 Cores
RAM 48 GB
Harddisk SSD 100 GB
Bandwidth Unlimited GB
IPv4 1 Address
Remote Desktop
ราคารวม

0.00 ฿
4000.00 ฿
11700.00 ฿
23000.00 ฿
45500.00 ฿
90000.00 ฿
135000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency