1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Hong Kong China Linux/Windows (HK) RAM 2 GB

CPU 4 Core
RAM 2 GB
Harddisk SSD 40 GB
Bandwidth 1000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
800.00 ฿
2200.00 ฿
4200.00 ฿
8200.00 ฿
16000.00 ฿
24000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency