1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Hong Kong China Linux/Windows (HK) RAM 4 GB

CPU 4 Cores
RAM 4 GB
Harddisk SSD 75 GB
Bandwidth 1000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
1200.00 ฿
3400.00 ฿
6200.00 ฿
12000.00 ฿
23500.00 ฿
35000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency