1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Windows 2012 (TH) RAM 8 GB

CPU 6 Cores
RAM 8 GB
Harddisk SSD 150 GB
Bandwidth 2000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
1900.00 ฿
5400.00 ฿
10400.00 ฿
20000.00 ฿
39500.00 ฿
59000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency