1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS KVM Linux RAM 1 GB

1 GB Dedicated RAM
4 Cores CPU
20 GB SSD
2000 GB Bandwidth
1 Free IPv4ราคารวม

0.00 ฿
390.00 ฿
1100.00 ฿
2100.00 ฿
4000.00 ฿
7500.00 ฿
11100.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency