1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS KVM Linux RAM 4 GB

4 GB RAM
4 Cores CPU
35 GB SSD
Unlimited Bandwidth
1 Free IPv4ราคารวม

0.00 ฿
1000.00 ฿
2900.00 ฿
5600.00 ฿
11000.00 ฿
21500.00 ฿
32000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency