1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Windows สิงคโปร์ (SG) RAM 1 GB

CPU 2 Cores
RAM 1 GB
Harddisk SSD 20 GB
Bandwidth 1000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
400.00 ฿
1100.00 ฿
2100.00 ฿
4000.00 ฿
7500.00 ฿
11000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency