1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Windows / Linux สิงคโปร์ (SG) RAM 2 GB

CPU 2 Cores
RAM 2 GB
Harddisk SSD 50 GB
Bandwidth 2000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
500.00 ฿
1450.00 ฿
2850.00 ฿
5500.00 ฿
10950.00 ฿
16400.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency