1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Windows สิงคโปร์ (SG) RAM 30 GB

CPU 8 Cores
RAM 30 GB
Harddisk 800 GB หรือ SSD 400 GB
Bandwidth 2000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
4900.00 ฿
14500.00 ฿
28500.00 ฿
56500.00 ฿
112000.00 ฿
168000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency