1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Windows สิงคโปร์ (SG) RAM 3 GB

CPU 2 Cores
RAM 3 GB
Harddisk 80 GB
Bandwidth 2000 GB หรือ SSD 40 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
700.00 ฿
2000.00 ฿
3900.00 ฿
7200.00 ฿
14200.00 ฿
21000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency