1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Windows สิงคโปร์ (SG) RAM 4 GB

CPU 2 Cores
RAM 4 GB
Harddisk 100 GB หรือ SSD 50 GB
Bandwidth 2000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
900.00 ฿
2600.00 ฿
5100.00 ฿
9600.00 ฿
19000.00 ฿
28200.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency