1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Windows สิงคโปร์ (SG) RAM 6 GB

CPU 6 Cores
RAM 6 GB
Harddisk 150 GB หรือ SSD 75 GB
Bandwidth 2000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
1200.00 ฿
3400.00 ฿
6200.00 ฿
12200.00 ฿
24000.00 ฿
36000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency