1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Singapore Windows RAM 8GB

CPU 4 Cores
RAM 8 GB
Harddisk 200 GB
Bandwidth 2000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
1500.00 ฿
4200.00 ฿
8000.00 ฿
15000.00 ฿
29000.00 ฿
43000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency