1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Windows ไทย (TH) RAM 16 GB

CPU 6 Cores 3GHz up หรือ 10 Core CPU <3GHz

RAM 16 GB
Harddisk SSD 500 GB
Bandwidth Unlimited GB
IPv4 1 Address
Remote Desktop
ราคารวม

0.00 ฿
2500.00 ฿
7200.00 ฿
14000.00 ฿
27500.00 ฿
54500.00 ฿
81000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency