1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Windows ไทย (TH) RAM 2 GB

CPU 4 Cores
RAM 2 GB
Harddisk SSD 30 GB
Bandwidth 2000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktop
ราคารวม

0.00 ฿
600.00 ฿
1700.00 ฿
3300.00 ฿
5400.00 ฿
10700.00 ฿
16000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency