1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Windows ไทย (TH) RAM 4 GB

CPU 4 Cores
RAM 4 GB
Harddisk SSD 50 GB
Bandwidth 4000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktop
ราคารวม

0.00 ฿
1000.00 ฿
2900.00 ฿
5500.00 ฿
10500.00 ฿
20600.00 ฿
30800.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency